Časa zmanjkuje! Vedno višje cene energentov, državne spodbude v obliki subvencij Eko sklada nas spodbujajo, da so naši objekti energetsko učinkovitejši in s čim manj izpusti CO2.

Ukrepajte pravočasno! Termovizijski pregled vam takoj pove v kakšnem stanju je vaš objekt in kje so potrebni ukrepi.

Tako lahko pravočasno ukrepate s sanacijo vašega objekta in s tem hkrati prihranite pri obratovalnih stroških objekta. Že samo učinkovita izolacija objekta vam lahko te stroške zmanjša za do ene tretjine!