Puščanje talnega gretja

Večina estrihov s talno oblogo je debelih med 5-10cm in so zelo sposobni sprejemanja toplote. To pomeni da so cevi, položene v tla, zelo dobro vidne na termografski sliki. Ko je sistem v tleh ogret oz. ohlajen, se s kamero takoj vidijo pozicije cevi, morebitna zamakanja ali zamašitve. Posegi v tla so tako omejeni na minimalno površino. straniti.

Praktični primeri

Puščanje talnega gretja

Stranka je opazila mokre madeže na stenah, tlak v centralnem gretju je minimalno padal, kar je nakazovalo na puščanje talnega gretja. S kamero smo locirali 2 potencialna mesta, kjer bi lahko zamakalo.