Puščanje ravne strehe

Lociranje mesta zamakanja na ravnih strehah s pomočjo termografske kamere deluje na principu zaznavanja razlik v površinski temperaturi na strehi. Vlažna mesta pod folijo imajo drugačno temperaturo kot suha. Žal je tehnologija neuporabna na strehah pokritih z npr. prodcem. Kamera zaznava površinsko temperaturo in ne vidi pod prodec. Za uspešen pregled je prodec potrebno odstraniti.

Ker je vsak primer zamakanja ravne strehe specifičen, ni nujno da se najde točno lokacijo zamakanja. Lahko pa na ta način izločimo mesta kjer zagotovo ne zamaka in tako omejimo sanacijo strehe iz npr. 500 m² na npr. 100 m².

Praktični primeri

V stanovanju pod ravno streho so se na stenah in stropovih pojavili mokri madeži. Stanovalci so sumili, da pušča ravna streha. Po pregledu celotne strehe smo prišli do ugotovitve, da je le ta suha. Mesto zamakanja strehe smo locirali na stiku parapetnega zida in stene, kjer je zatekalo za pločevino. V tem primeru so se stroški sanacije bistveno zmanjšali, saj je stranka nameravala celotno kritino na strehi zamenjati, kar pa problema zamakanja ne bi odpravilo.

Na stropu pod teraso na strehi so bili opažena vlažna mesta. Voda je na terasi pronicala skozi fuge, ki so s časom razpokale. K težavi je pripomogla tudi nepravilno izvedena hidroizolacija strehe.

Na stropu pod teraso na strehi so bili opažena vlažna mesta. Voda je na terasi pronicala skozi fuge, ki so s časom razpokale. K težavi je pripomogla tudi nepravilno izvedena hidroizolacija strehe.

V tem primeru smo pregledali streho bivšega trgovskega centra, v katerem je močno zamakalo. Pregled strehe je razkril več mokrih mest, kjer se je kamena volna napila vode, ki je pronicala v njo skozi vrhnjo plast.